S P I S       T E L E F O N Ó W

                                      Centrum Psychiatryczne w Warcie

                                                               Tel.0-43 8294013 fax 8294748

 

PORTIERNIA 8296 307 Oddz. 1 Ordynator 8296 319
IZBA PRZYJĘĆ 8296 300, 218 Gabinet Lekarski 8296 315, 337
Dyrektor Szpitala 8296 201 Psycholog 8296 340
Z-ca Dyr ds. leczn 8296 202 Piel. Oddziałowa 8296 341
Sekretariat 8296 207 Gabinet Zabiegowy 8296 321
Rzecznik praw pacjenta 8296 217 Pokój pielęgniarek 8296 324
Kier. Sekcji Finan-Księgowej. 8296 203 Sekretarka Medyczna 8296 320
Płace 8296 299 Gab Terapii Zajęciowej 8296 270
Depozyty chorych Inwent 8296 263 Korytarz 8296 305
Kasa 8296 212 Oddz. 2 Ordynator 8296 304
Dział Org-Prawny i Kadr 8296 205 Gabinet Lekarski 8296 303, 266
Informatycy 8296 251, 351 Gabinet Zabiegowy 8296 301
Insp ds. Obronnych, BHP 8296 246 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 302
Sekcja Stat Med.Dok. i Rej. Chorych 8296 206 Pokój pielęgniarek 8296 308
Kierownik Sekcji 8296 296 Psycholog 8296 235
Sekcja Tech-Eksploatacyjna 8296 209 Sekretarka Medyczna 8296 346
Kierownik Sekcji 8296 204 Oddz. 3 Ordynator 8296 325
Warsztaty 8296 222 Gabinet Zabiegowy 8296 327
Ślusarnia 8296 225 Gabinet Lekarski 8296 254, 328
Elektrycy-kotłownia 8296 223 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 260
Brygadzistka ekipy Sprzątającej 8296 283 Psycholog 8296 335
Ogród i Prac.Terenowi 8296 259 Sekretarka Medyczna 8296 252
Sekcja Zaopatrzenia 8296 248 Korytarz 8296 210
Kierownik Sekcji 8296 288 Oddz. Reh Psych. Ordynator 8296 261
Magazyn Techniczny 8296 219 Gabinet Lekarski 8296 279
Dział Żywienia 8296 214 Psycholog 8296 236
Kuchnia 8296 215 Sekretarka Medyczna 8296 258
Apteka Szpitalna 8296 347 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 262
Z-ca Kierownika Apteki 8296 284 Gabinet Zabiegowy 8296 268
Pracownia EW 8296 234 Gabinet Terapii Zajęciowej 8296 257
Kawiarnia 8296 220 Korytarz (I piętro) 8296 281
Poradnia Zdrowia Psychicznego - rejestracja 8296 293 Oddz. 4 Ordynator 8296 239
Poradnia Zdrowia Psychicznego - punkt pielęgniarski 8296 297 Gabinet Zabiegowy 8296 295
Gab Reh.Ruch. (fizjoterapia) 8296 290 Gabinet Lekarski 8296 274
Lekarz dyżurny Izby Przyjęć 8296 256 Psycholog 8296 240
Lekarz dyżurny oddziałów 8296 216 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 285
Punkt poboru krwi 8296 339 Sekretarka Medyczna 8296 349
Z-ca Kier ds. pielęgniarstwa 8296 250 Oddz. 6 Ordynator 8296 237
Oddz. Opiek-Leczn – Kier 8296 310 Gabinet lekarski 8296 245
Gabinet Zabiegowy 8296 311 Psycholog 8296 276
Pielęgniarka Oddziałowa 8296 309 Gabinet zabiegowy 8296 244
Pracownik socjalny 8296 249 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 289
Pokój pielęgniarek 8296 313 Sekretarka medyczna 8296 238
Oddz. Leczenia Uzależnień -Kier 8296 342 Korytarz 8286 278
Gabinet Psychologów 8296 334 Oddz. 5 Ordynator 8296 291
Gabinet Zabiegowy 8296 332 Gabinet Lekarza i Psychologa 8296 229
Pielęgniarka Oddziałowa 8296 230 Gabinet Zabiegowy 8296 280
Psycholog 8296 330 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 326
Sekretarka Medyczna 8296 329 Sekretarka Medyczna 8296 221
Korytarz 8296 277 Korytarz 8296 323
Kuchenka 8296 338 Oddz. PLAZA/ OPS Ordynator 8296 344
Gabinet Psychologów 8296 275 Gabinet Lekarski 8296 231
Oddz. OPDDM – Ordynator 8296 208 Gabinet Zabiegowy 8296 348, 232
Gabinet Lekarski 8296 287 Pielęgniarka Oddziałowa 8296 343
Gabinet Lekarski 8296 253, 269 Sekretarka Medyczna 8296 255
Psycholog 8296 322, 224 W korytarzu 8296 312
Pielęgniarz  Oddziałowy 8296 317 Pracownie Terapii zajęciowej 8296 228, 314
Gabinet Zabiegowy 8296 316, 213 Poradnia Lecz. Uzależnień – Sek. 8296 336
Sekretarka Medyczna 8296 317